Lịch học

Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
ZTH-314 90 giờ

Thứ hai: 18-21h

Thứ ba: 18-21h

Thứ năm: 18-21h

22/07/2019
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
PRE-315 90 giờ

Thứ ba: 18-21

Thứ năm: 18-21

Chủ nhật: 13h30' -16h30'

23/07/2019
PRE-315 90 giờ

Thứ ba: 18-21h

Thứ năm: 18-21h

Chủ nhật: 13h30' - 16h30'

23/07/2019
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
BB315 145 giờ

Thứ hai: 18-21h

Thứ tư: 18-21h

Thứ sáu: 18-21h

Chủ nhật: 8h30' -11h30'

02/08/2019
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng