Lịch học

Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
ZTH321 90 giờ

Thứ hai: 18-21h

Thứ ba: 18-21h

Thứ năm: 18-21h

16/09/2019
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
PRE322 90 giờ

Thứ ba: 18-21h

Thứ năm: 18-21h

Chủ nhật: 13h30'-16h30'

17/09/2019
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
BB323 145 giờ

Thứ hai: 18-21h

Thứ tư: 18-21h

Thứ sáu: 18-21h

Chủ nhật: 8h30'-11h30'

23/09/2019
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng