Lịch học

Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
ZTH301 90 giờ

Thứ hai: 13h30'-16h30'

Thứ ba: 13h30'-16h30'

Thứ tư: 13h30'-16h30'

Thứ năm: 13h30'-16h30'

Thứ sáu: 13h30'-16h30'

01/04/2019
ZTH302 90 giờ

Thứ hai: 18-21h

Thứ ba: 18-21h

Thứ năm: 18-21h

08/04/2019
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
PRE299 90 giờ

Thứ hai: 13h30'-16h30'

Thứ tư: 13h30'-16h30'

Thứ sáu: 13h30'-16h30'

01/04/2019
PRE300 90 giờ

Thứ ba: 18-21h

Thứ năm: 18-21h

Chủ nhật: 13h30'-16h30'

15/04/2019
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
BB298 145 giờ

Thứ hai: 18-21h

Thứ tư: 18-21h

Thứ sáu: 18-21h

Chủ nhật: 8h30'-11h30'

15/04/2019
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng