Bài học cần ghi nhớ - Phân biệt VARIETY và DIVERSITY

Bài học cần ghi nhớ - Phân biệt VARIETY và DIVERSITY

>>> Tìm hiểu ngay:  Khóa Học IELTS cấp tốc Hà Nội chất lượng nhất hiện nay

Chào buổi sáng cuối tuần! Sáng nay chúng mình cùng cô Thùy học 1 bài học nho nhỏ nhé các em. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là phân biệt 2 từ vựng IELTS thường gặp khi làm bài IELTS: VARIETY và DIVERSITY.

2 từ vựng IELTS theo chủ đề này nhìn chung đều chỉ sự đa dạng, phong phú và nhiều chủng loại của đối tượng được nói đến. Trong nhiều trường hợp cả hai từ có thể sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên trong một số trường hợp cụ thể sau giữa chúng có sự khác biệt.

DIVERSITY

DIVERSITY được sử dụng nhiều nhất để nói về sự đa dạng về văn hóa, chủng tộc của một nhóm người hay sự đa dạng về loài của sinh vật (cây cỏ, động vật…).

Ex: International students bring diversity to schools

Người nói muốn nhắc đến sự khác biệt về văn hóa và sắc tộc của sinh viên của trường.

The biological diversity of the rainforests has drawn attention of many people.

VARIETY

VARIETY được dùng để làm nổi bật ý tưởng về những chọn lựa khác nhau mang lại từ sự đa dạng.

Ex: There is a large variety of fruit here
Có nhiều loại trái cây khác nhau ở đây (để lựa chọn)

Ex: This tool can be used in a variety of ways
Công cụ này có thể được sử dụng vào nhiều mục đích (tùy chọn)

Variety còn được sử dụng như một danh từ đếm được để chỉ từng chủng loại của sự đa dạng. Trong trường hợp này nó gần nghĩa với kind, type, species, variant…

Ex: Apples come in a great many varieties.
Ex: There are different varieties of English.

 

>>> Xem ngay: Học luyện thi IELTS ở đâu tốt nhất Hà Nội?

Theo Thuyed IELTS

Real Time Web Analytics